Ekspert usługi

Oferuję pracę interwencyjne w przypadku konieczności zbijania – usuwania - tynków i gzymsów. Teren prac zostaje profesjonalnie zabezpieczony tak aby nie stwarzał zagrożenia dla przechodniów lub samochodów. Działam szybko, oszczędzając czas na kosztowne rusztowania lub zwyżki.

Ekspert Usługi Wysokościowe

ul. Poniatowskiego 9
36-050 Sokołów Małopolski